Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Aktualności

  Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2025 r.  realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie...

  Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r.  realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie...

  22 kwietnia 2013 r. Rada Europejska przyjęła zalecenie w sprawie ustanowienia Gwarancji dla młodzieży w związku z tym od początku 2014 r. państwa członkowskie zostały...

  Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. realizuje projekt   Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec kwietnia 2024 r.

 

wykres statystyki

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Informacje o urzędzie

Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę