Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie


Aktualności

Gwarancje dla młodzieży

W odpowiedzi na coraz wyższy poziom bezrobocia ludzi młodych w Europie, Komisja Europejska w grudniu 2012 r. podjęła działania mające na celu wsparcie młodych w podejmowaniu...

Projekt pozakonkursowy realizowany w ramach RPO

  Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie rozpoczął realizację projektu   „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej...

Projekt pozakonkursowy realizowany w ramach PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie choszczeńskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Informacje o urzędzie

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę