Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie


Zmiany do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiąza-niach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho-rób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568 z pozn.zm.)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę